BG | EN
Search
Close this search box.

Стандарти

Създаването на стандарти за въвеждане и приложение на “Модел на бизнес интегритет” е наш приоритет.

Ние съзнаваме, че автоматичното им привнасяне не би отговаряло на правната рамка и на икономическата действителност в България.

Затова при тяхното разработване и адаптиране отчитаме националните особености.

Фокусирали сме се върху три области за първоначално въвеждане – медицина, индустрия и енергетика.

Само по себе си създаването на такива стандарти и тяхната публичност и общодостъпност са добър ориентир за развитие на бизнеса, който оценява предимствата на приложението на философията на бизнес интегритета и споделя ценности като откритост към обществото, почтеност и спазване на етични стандарти да се развива в тези насоки.

Усилията, които положихме ни позволяват освен това  да помогнем и на по три предприятия от тези отрасли да работят с тях.

Веднага след адаптирането и верификацията на стандартите те ще бъдат публикувани на тази страница.

На адрес mailbox@business.transparency.bg  можете да заявите получаването на информация.

СТАНДАРТИ ЗА БИЗНЕС ИНТЕГРИТЕТ ЗА НУЖДИТЕ НА СЕКТОРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

СТАНДАРТИ ЗА БИЗНЕС ИНТЕГРИТЕТ ЗА НУЖДИТЕ НА СЕКТОРА НА ИНДУСТРИЯТА

СТАНДАРТИ ЗА БИЗНЕС ИНЕГРИТЕТ ЗА НУЖДИТЕ НА СЕКТОРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА