BG | EN

Редовна среща на Бизнес Интегрити Клуба

На проведена среща на Бизнес Интегрити Клуба на 23.11.2023 г., официално бе приветстван най-новия член на клуба – Националната организация на митническите агенти (НОМА), представлявана от г-н Божидар Иванчев. Г-н Славов тържествено връчи на г-н Иванчев сертификат за членство в клуба и приветствено писмо. На срещата бяха обсъдени предстоящите регулации, свързани с ESG, навлизащи съгласно […]

Участие на Прозрачност без граници на международна конференция за борбата срещу корупцията.

Калин Славов, Изпълнителният директор на Асоциация „Прозрачност без граници“ представи ролята на докладването на нередности в бизнеса и въвеждането на business integrity  стандарти като част от концепцията за ESG. Открои, също така,  дефицитите на националното законодателство за защитата на лицата, подаващи сигнали за нарушения и ролята на неправителствените организации и медиите в първия панел на […]

България има огромен потенциал да подобри прозрачността и управлението чрез активно сътрудничество между частния сектор, правителството и гражданското общество

Асоциация „Прозрачност без граници“ организира хибридното събитие „Подобряване на прозрачността чрез колективни действия“ в партньорство с Базелския институт за управление, AmCham България, Българо-швейцарската търговска камара и Министерство на финансите на Република България. Като част от третия панел „Частният сектор като двигател на колективни действия“,  г-н Калин Славов, изпълнителен директор на Асоциация „Прозрачност без граници“ говори […]

„Борбата с корупцията се превръща в упражнение за отмятане на кутийки“

Франсоа Валериан, член на борда на Transparency International – Франция и член на борда на Transparency International бе гост – лектор по време на форума на високо равнище „Подобряване на прозрачността чрез колективни действия (Collective actions)“, който се състоя на 10 октомври 2023 г. в София. Панелистите в първата част „Колективните действия като инструмент за […]

Бизнес интегритетът като основна тема на форума: Подобряване на прозрачността чрез колективни действия (Collective Actions)

Асоциация „Прозрачност без граници“ в партньорство с Базелският институт по  управление, Американската търговска камара, Българо-швейцарската търговска камара и Министерството на финансите на Република България организират събитие, посветено на усилията на България за укрепване на почтеността, прозрачността, отчетността и откритото управление чрез колективни действия (Collective Action) и активното участие на бизнес сектора. Събитието ще се състои […]

На среща на Бизнес интегрити клуба бе разгледан Етичен кодекс

Етичен кодекс за почтеност, коректност и прозрачност в българския бизнес беше обсъден на редовна среща на Бизнес интегрити клуба, създаден по инициатива на Асоциация „Прозрачност без граници“, провела се на 15.06.2023 г. В рамките на проведената дискусия, членовете на клуба изказаха своите възгледи по отношение на ценностите, които кодексът утвърждава и начинът на прилагането им […]

Първа отворена среща на Бизнес Интегрити Клуба

Миналата седмица, на 16.02.2023 г., се проведе първата Отворена среща на Бизнес интегрити клуба, който е среда на организации и компании, които обединяват усилията си за честен и прозрачен бизнес в България. Част от клуба са Българската търговско-промишлена палата, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българо-Швейцарската търговска камара, Британско-Българската бизнес асоциация, Асоциацията на Директорите за […]

Стандарти за бизнес интегритет в енергетиката – кога?

Асоциация „Прозрачност без граници“ участва в енергийната дискусия „Да намалим сметките – енергийната бедност и цените“ на 01 декември 2022 г., по покана на Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП. България е сред най-засегнатите държави, а междувременно страната ни трябва да изпълни ангажимент по Плана за възстановяване и устойчивост относно мерките за […]

Асоциация „Прозрачност без граници“ ще участва в конференция свързана с енергийната криза

На 01 декември 2022г. Калин Славов, изпълнителен директор на Асоциация „Прозрачност без граници“ ще представи необходимостта от въвеждането на стандарти за бизнес интегритет в сектор „Енергетика“, по време на енергийната конференция на тема: „Да намалим сметките- енергийната бедност и цените“. Ще бъдат представени механизми за намаляване на риска от финансови загуби и санкции, оптимизация на […]

Липсват механизми за добро управление в сектор Енергетика

Асоциация „Прозрачност без граници“ призова българската държава да въведе механизми за прозрачно и отчетно управление в сектор Енергетика на принципите бизнес интегритета. На пресконференция в Българската телеграфна агенция (БТА), Асоциация „Прозрачност без граници“ заедно с Института за развитие и управление на ресурсите, Асоциацията за защита на потребителите, Българската национална асоциация „Активни потребители“ заяви, че остава […]