BG | EN
Search
Close this search box.

Управленския фактор в сърцето на устойчивия бизнес

Брошурата на Световния икономичесик форум “Defining the ‘G’ in ESG: Governance Factors at the Heart of Sustainable Business” разяснява какво се има предвид под „Управление“ в контекста на ESG и защо то е важно за екологичните и социални аспекти. Текстът включва и списък с фактори, които изграждат управлениски аспект на ESG.

Устойчиво управление и интегритет – решаващи за ESG

Статията “Why sustainable governance and corporate integrity are crucial for ESG ” изследва защо управленските аспекти на ESG заедно с корпоративния интегритет са ключови за посрещането на изискванията на ESG. Представя и 3 препоръки на Global Future Council как да повишим интегритета в инвестиционния процес.

Докладът на Световния Икономически Форум

Докладът на общността на Световния Икономически Форум “ Investing in Integrity in an Increasingly Complex World: The Role of Anti-Corruption amid the ESG Revolution ” набляга върху корупционните рискове в контекста на екологичното, социално и корпоративно управление (ESG) и разглежда въпроси относно съществуващите стандард за ESG докладване. Докладът включва и 3 препоръки как да предвиждаме […]

Връзката между бизнес интегритет и успех

Прегледът на Матю Дженкинс представя достиженията на изследванията върху въздействието на корупцията върху бизнеса и неговото представяне. Той анализира и важността на бизнес интегритета за компаниите.

Да инвестираме в интегритет за продуктивност

Изданието на ОИСР “Investing in Integrity for Productivity” представя въздействието на интегритета върху производителността. Фокусът е върху това как корупцията въздейства вътху иновациите и разпространението на новите технологии, пазарната среда и разпределението на ресурси, което са ключови индикатори на производителността. Включва и 5 препоръки към правителствата как да подобрят обществените системи за интегритет.

Да работиш с интегритет – истории на МСП от Европа и Евразия

Докладът на CIPE Europe & Eurasia and CIPE Center for Accountable Investment “Doing Business With Integrity: Stories from SMEs in Europe and Eurasia” представя истории на малки и средни предприятия, които се сблъскват с трудности, работейки по правилата на бизнес интегритета и как ги преодоляват. Представени са случаи на компании от Молдова, армения, Киргизтан, Хърватска, […]

Държавните предприятия: Маяци на Интегритета?

Докладът на Transparency International “State-Owned Enterprises: Beacons of Integrity?” се фокусира върху значението на бизнес интегритета в държавните предприятия. Изданието предоставя информация относно 10-те Антикорупционни правила на държавните предприятия, защо те трябва да се борят с корупцията, важността им и корупционните рискове при тях. Включва и препоръки към различни групи заинтересовани лица (напр. държавни предприятия, […]

Доклад на Ernst and Young

Докладът на Ernst and Young за световен интегритет от 2022 г., проучва въздействията на пандемията от Ковид-19 върху корпоративния интегритет, както и различията във възгледите на акционери, мениджъри и служители относо интегритета. Докладът разглежда и значението на корпоративния интегритет, оптималните среда за интегритет, законодателствата за защита на данните/поверителност/киберпрестъпност и рисковете, на коиото ни излагат технологиите, […]

Доклад за отношението на бизнеса към корупцията

Докладът на Ипсос “Flash Eurobarometer 507: Businesses’ attitudes towards corruption in the EU” анализира изследване което проучва отношението на бизнеса към корупцията в ЕС през 2022 година. Проучването разглежда 4 теми  – проблемите, с които се сблъсква бизнеса, възприятие за нивата на корупцията, корупцията при възлагането на обществените поръчки и отношението към мерките за борба […]

Истински случаи – истории на промяната

Докладът на Transparency International “Stories of Change: Better Business by Preventing Corruption” разглежда как Transparency International насърчава развитието на антикорупционните програми в бизнеса с оглед постигане на интегритет. Докладът акцентира върху 4 случая, чрез които се представя обстойно програмата за Бизнес интегритет на Transparency International. Случаите включват представеното в изданието “Transparency in Corporate Reporting“, сътрудничеството […]