BG | EN

Банките ще изискват от кредитополучателите и стандарти за управление

Въвеждането на принципите на бизнес интегритета във финансовите институции ще се пренесе и върху техните клиенти и партньори, обяснява изпълнителният директор на Асоциация „Прозрачност без граници“ Калин Славов. Цялата статия вижте тук и тук.

Законът за лицата, подаващи сигнали, задължи фирмите да имат вътрешни правила

Законът за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения, влезе в сила от началото на годината и българските фирми вече са задължени да имат създадени вътрешни правила. За това предупреди Калин Славов – изпълнителен директор на Асоциация „Прозрачност без граници“. Сред фокусите в работата на правозащитната организация, която преди дни отбеляза 25 години от създаването […]

Асоциация „Прозрачност без граници“ внедри механизъм за добро управление и прозрачност в Хасково

Система за бизнес интегритет заработи в Хасковската търговско-промишлена палата. Тя е резултат от продължителна и задълбочена съвместна работа с експерти на Асоциация „Прозрачност без граници“. Въвеждането на политиките за бизнес интегритет започна със запознаване с дейността на Хасковската търговско-промишлена палата и анализ на съществуващите механизми за осигуряване на добро управление, на социална и зелена отговорност. […]

Бизнес интегритетът – стъпка към постигане на целите на ООН

Като организация със специален консултативен статут към един от основните органи на ООН – Икономическият и социален съвет (ECOSOC) – Асоциация „Прозрачност без граници“ се стреми да дава своя принос за постигането на 17-те цели на устойчивото развитие, заложени в амбициозния план на ООН за укрепване на мира, повишаване на просперитета и премахване на бедността. […]

Болница „Княгиня Клементина“ въвежда първите за България стандарти за бизнес интегритет в здравеопазването

МБАЛ „Княгиня Клементина“ – София ЕАД става едно от първите здравни заведения в България, което ще въведе стандарти за бизнес интегритет. Това се случва в резултат на продължителна и задълбочена съвместна работа с експерти на Асоциация „Прозрачност без граници“. Болница „Княгиня Клементина“ е наследник на една от най-старите болници в София – строителството ѝ е […]

Директивата на ЕС за защита на журналистите и защитниците на правата на човека влезе в решителния етап на междуинституционални преговори

На 12 юли Европейският парламент одобри текста на проект за Директивата на ЕС относно защитата на лицата, ангажирани в участието на обществеността, от стратегически съдебни производства. Предстои обсъждане, постигане на съгласие и финализиране на текста от Европейската комисия, Парламента и Съвета на ЕС, което е планирано да се случи в рамките на Испанското председателство на […]

Бизнес интегрити клубът е стъпка към членството на България в ОИСР

Ценностите, които Бизнес интегрити клубът налага на своите членове, са стъпката, нужна на България по пътя към членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Това стана ясно след серията от работни срещи, които изпълнителният директор на Асоциация „Прозрачност без граници“ Калин Славов проведе с представители на Секретариата на ОИСР. Първият от разговорите беше […]

Стандарти за бизнес интегритет и етика за академици и професионалисти

Приключи курса по Бизнес интегритет в магистърска програма „Отговорно и устойчиво бизнес управление“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Калин Славов, изпълнителен директор на Асоциация „Прозрачност без граници“ обучи студентите и ги запозна с подхода за прилагане на почтеността и етиката, като ключови условия за устойчив бизнес успех.   В рамките на проведените занятия […]

Асоциация „Прозрачност без граници“ ще подпомогне за въвеждането на стандарти за бизнес интегритет в Медицински център Фи Хелт – София

На 12 април 2023 г. Асоциация „Прозрачност без граници“ подписа меморандум за сътрудничество с Медицински център „Фи Хелт – София“. Екипът на Асоциацията ще въведе правила и добри практики от сектор здравеопазване в управленската система на Медицински център „Фи Хелт – София“. Като ключов участник в системата на частните здравни заведения, „Фи Хелт“ са част […]