Създаването на стандарти за въвеждане и приложение на "Модел на бизнес интегритет" е наш приоритет.

Ние съзнаваме, че автоматичното им привнасяне не би отговаряло на правната рамка и на икономическата действителност в България.

Затова при тяхното разработване и адаптиране отчитаме националните особености.

Фокусирали сме се върху три области за първоначално въвеждане – медицина, индустрия и енергетика.

Само по себе си създаването на такива стандарти и тяхната публичност и общодостъпност са добър ориентир за развитие на бизнеса, който оценява предимствата на приложението на философията на бизнес интегритета и споделя ценности като откритост към обществото, почтеност и спазване на етични стандарти да се развива в тези насоки.

Усилията, които положихме ни позволяват освен това  да помогнем и на по три предприятия от тези отрасли да работят с тях.

Веднага след адаптирането и верификацията на стандартите те ще бъдат публикувани на тази страница.

На адрес mailbox@business.transparency.bg  можете да заявите получаването на информация.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТАНДАРТИ ЗА БИЗНЕС ИНТЕГРИТЕТ ЗА НУЖДИТЕ НА СЕКТОРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТАНДАРТИ ЗА БИЗНЕС ИНТЕГРИТЕТ ЗА НУЖДИТЕ НА СЕКТОРА НА ИНДУСТРИЯТА