От началото на следващата учебна година 2021/22, Стопанският фактултет към Софийски университет "Св. Климент Охридски" ще предложи на магистрите, избрали МП „Икономика и управление на публични ресурси”, предмет - Бизнес Интегритет във втория семестър от обучението им. Дисциплината представя съвременните практики за интегритет в бизнеса и предлага на студентите обширни познания върху конкурентните предимства, които те създават.

Повече информация за МП „Икономика и управление на публични ресурси” и срокове за кандидатстване можете да намерите тук