BG | EN
Search
Close this search box.

Устойчиво развитие и бизнес интегритет

Асоциация „Прозрачност без граници“ и Министерство на икономиката и индустрията на Република България организират форум за обсъждане на политики и практически решения на 15 май 2024 г. Форумът ще постави акцент  върху прилагането на аспектите на бизнес интегритета, основан на международните стандарти и добри практики като го постави в контекста на глобалната рамка на Целите […]