BG | EN
Search
Close this search box.

ЦЕЛИ НА КЛУБА

  • Да обедини усилията на модерно мислещия бизнес, който оценява предимствата на приложението на философията за бизнес интегритет и споделя ценности като откритост към обществото, почтеност и спазване на етични стандарти.
  • Да спомогне за създаването на конкурентни предимства, базирани на подобряване на процесите на управление, оптимизиране на партньорските контакти и повишаване на доверието сред клиентите.
  • Да способства за постигане на международни стандарти в управлението, обединени в понятието бизнес интегритет, които са предпоставка за партньорства в международен и глобален мащаб.
  • Да е в помощ на бизнеса, който се стреми да намали оперативния, правния, финансовия и репутационния риск.