BG | EN
Search
Close this search box.

Асоциация „Прозрачност без граници“ и Министерство на икономиката и индустрията на Република България организират форум за обсъждане на политики и практически решения на 15 май 2024 г.

Форумът ще постави акцент  върху прилагането на аспектите на бизнес интегритета, основан на международните стандарти и добри практики като го постави в контекста на глобалната рамка на Целите на ООН за устойчиво развитие и европейската нормативна рамка за отчетност на устойчивостта.

Ще обърнем специално внимание на препоръките и насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, както и на напредъка на България в изпълнението на приетата национална стратегическа рамка и в процеса на присъединяване към организацията.

Планираните панелни дискусии и интерактивни сесии ще позволят споделяне на опит и добри практики, както и диалога за прилагането на антикорупционни политики и инструменти за повишаване на прозрачността и отчетността на бизнеса, за значението на ESG стандартите и новите европейски норми за отчетност на устойчивостта и ще обърнат внимание на предизвикателствата и възможностите пред тяхното прилагане.

Във форума ще вземе участие г-н Франсоа Валериан, Председател на Борда на директорите на Тransparency International. Франсоа има дългогодишен опит по теми, свързани с противодействието на корупцията като незаконни финансови потоци, политическа почтеност и стратегически съдебни дела, а като Ръководител „Програми за почтеност в бизнеса“ в секретариата на Transparency International, инициира застъпничеството на организацията на срещата на Г-20 около финансовата регулация и борбата с корупцията.

На събитието са поканени национални и международни експерти, представители на изпълнителната власт, бизнеса, неправителствения сектор и академичната общност.

Може да се запознаете с програмата на събитието тук.

Може да се запознаете с нашите панелисти тук.

Може да проследите форума и онлайн чрез платформата Zoom: