BG | EN
Search
Close this search box.

Членовете на Бизнес интегрити клуба взеха участие като специални гости във форума „Устойчиво развитие и бизнес интегритет“, който се проведе на 15 май 2024 г, в хотел София Балкан Палас в гр. София. 

По време на форума бяха обсъдени добри практики относно бизнес интегритета в контекста на ESG стандартите и новите европейски норми за отчетност на устойчивостта, както и практическото въвеждане на стандартите за бизнес интегритет.

Бе поставен акцент върху ролята на всички участници в публичния и частния сектори и тяхното колективно ангажиране за въвеждането на антикорупционни норми и стандарти и създаването на устойчива инвестиционна среда в България. 

Бе обърнато специално внимание и на препоръките и насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, както и на напредъка на България в изпълнението на приетата национална стратегическа рамка в процеса на присъединяване към организацията.

Дадена бе възможност на участниците да анализират критично, да обсъждат и предлагат проактивни мерки, които да доведат до напредък по отношение на прозрачност, отчетност и почтеност на частния сектор в борбата с корупцията, като ги направят по-ефективни и приобщаващи.  

На форума присъстваха г-н Франсоа Валериан, председател на Борда на директорите на Transparency International, г-н Николай Павлов, Заместник – министър на икономиката и индустрията,  посланикът на Швеция у нас Н.Пр. г-жа Катарина Рангнит, представители на изпълнителната власт, г-н Никола Барбутов, заместник – кмет на Столична община представители на бизнеса, медиите и академичната общност. 

Събитието е част от инициативата „Интегритет в бизнеса“ и се основава на напредъка, постигнат през последните години, за установяване и въвеждане на ефективни и ефикасни стандарти за бизнес интегритет и устойчиво развитие.