BG | EN
Search
Close this search box.

Етичен кодекс за почтеност, коректност и прозрачност в българския бизнес беше обсъден на редовна среща на Бизнес интегрити клуба, създаден по инициатива на Асоциация „Прозрачност без граници”, провела се на 15.06.2023 г. В рамките на проведената дискусия, членовете на клуба изказаха своите възгледи по отношение на ценностите, които кодексът утвърждава и начинът на прилагането им по отношение на българския бизнес.

Етичният кодекс е част от Стандартите за интегритет в бизнеса и основен документ за работата на Бизнес интегрити клуба. Очаква се към него да се присъединят всички компании, водени от разбирането, че правенето на бизнес по прозрачен и отчетен начин е единственият път към дългосрочен растеж и успех. Наличието на подобни правила е изискване за работа с големите международни компании като част от веригите им от доставчици или дистрибутори. Тези правила са и част от оценката на риска при кредитиране и застраховане в съвременния свят.

Членовете на Бизнес интегрити клубът (Business Integrity Club) обединяват усилията си за създаването на среда за развитието на честен бизнес в България. Клубът обединява компании, които са активни по въпросите на почтеността и прозрачността и полагат усилия в борбата срещу корупционните бизнес практики. Клубът е създаден по проект „Интегритет в бизнеса” на Асоциация „Прозрачност без граници” и мисията му е да изгради рамка от стандарти, определящи правилата за поведение в компаниите и взаимодействието им с външната среда.