BG | EN
Search
Close this search box.

Асоциация „Прозрачност без граници“ призова българската държава да въведе механизми за прозрачно и отчетно управление в сектор Енергетика на принципите бизнес интегритета.
На пресконференция в Българската телеграфна агенция (БТА), Асоциация „Прозрачност без граници“ заедно с Института за развитие и управление на ресурсите, Асоциацията за защита на потребителите, Българската национална асоциация „Активни потребители” заяви, че остава по-малко от седмица до влизането в сила на Регламент 2022/1854 на Съвета на ЕС, а в България няма разработени механизми за неговото прилагане.
По този механизъм ще бъдат разпределени средствата както за  домакинства, за малките и средни предприятия и големете, енергоемки предприятия.
Г-н Калин Славов, изпълнителен директор на Асоциация „Прозрачност без граници“ сподели, че веднъж взети тези средства от лицата, които произвеждат електроенергия, то те стават публични и отговорност на държавата е между кои субекти, както и по какъв начин ще бъдат разпределени тези средства.
Асоциация „Прозрачност без граници“ с безпокойство напомня, че липсва механизъм, по който ще се осъществява разпределението на тези публични средства, които да гарантират, че те ще бъдат разпределени по прозрачен, отчетен и ефективен начин, както и информация за тяхното мотивирано разходване.
В Националната антикорупционна стратегия 2021-2027 г., българското правителство пое ангажимент за въвеждане на механизми за прозрачно и отчетно управление за бизнеса, както и за неговите практики за бизнес интегритет, които да редуцират управленските рискове.

Доброто управление и управлението на ресурсите е възможно само и единствено чрез приемане и реализиране на правилно формулирани политики, инструменти и стандарти за прозрачност, почтеност и отчетност.

Това са различни категории, управленски системи за компенсиране на редукция на рискове. Тук става въпрос и за корупционния риск, и за риска от конфликт на интереси и за гарантирането на конкурента среда за доставчиците, за които този бизнес плаща с нашия публичен ресурс.

Въвеждането на стандарти за добро управление ще спомогне за постигането на енергийна сигурност и преодоляване на енергийната криза. Стандартите за интегритет са необходим инструмент, за да се помогне на бизнеса да ограничи уязвимостите, пред които е изправен.

Асоциация „Прозрачност без граници“ отправи призив към българското правителство, както и към функциониращия законодателен орган, да намерят мерките, които да гарантират на българските граждани и бизнес прозрачно и отчетно разходване на тези средства.

Може да гледате пресконференцията и изказването на г-н Калин Славов, изпълнителен директор  на Асоциация “Прозрачност без граници” от 21:50 до 27:10 минути във видеото.