BG | EN
Search
Close this search box.

Франсоа Валериан, член на борда на Transparency International – Франция и член на борда на Transparency International бе гост – лектор по време на форума на високо равнище „Подобряване на прозрачността чрез колективни действия (Collective actions)“, който се състоя на 10 октомври 2023 г. в София.

Панелистите в първата част „Колективните действия като инструмент за постигане на напредък в борбата с корупцията“ дискутираха ползите от колективните действия като средство за повишаване на прозрачността и почтеността и тяхното значение в контекста на международните стандарти и най-добри практики.

Като част от екипа на Transparency International, г-н Валериан е един от пионерите при въвеждането на програми за бизнес интегритет в Секретариата на Transparency International.

Акцентите, които г-н Валериан постави по време на своето изказване бяха насочени към глобалната икономика на корупцията от подкупи, плащани на местно ниво, до незаконни финансови потоци, които пресичат границите, за да бъдат тайно инвестирани в недвижими имоти, луксозни автомобили или на капиталовите пазари. 

  • Той поставя сериозни въпроси относно значението на колективните действия и напредъка досега – защо говорим за колективни действия повече от двадесет години след началото на тези инициативи, има ли нещо, което не направихме добре и какво трябва да се подобри, за да станат колективните действия важни, да се прилагат във всяка институция, всеки бизнес, от всеки и от всички, така че корупционните рискове да се управляват ефективно и корупцията да бъде предотвратена и спряна.
  • Г-н Валериан говори и за дългогодишния опит на Асоциация „Прозрачност без граници“ и на международното движение Transparency International, включващ инициативи като: Пактове за почтеност (Integrity Pacts), Интегритет в бизнеса, защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения.

Част от изказването на г-н Франсоа Валериан, член на борда на международното движение Transparency International:

  • „Симетрични ангажименти от страна на властите за приемане и прилагане на антикорупционни разпоредби, като закона за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, който влезе в сила през май тази година в България и сега трябва да бъде конкретно приложен.“
  • Регулациите също напредват и са насочени към самото използване на правната форма на компанията за укриване на физически лица и техните пари.
  • „Прозрачността на действителните собственици стана задължителна в редица законодателства, също и в редица обществени поръчки, и защо е така? Прозрачността на действителните собственици позволява да се провери дали лицата, които вземат решение за предложението, не са собствениците или миноритарните акционери в дружеството, на което се възлага поръчката. Изискването за прозрачност на действителните собственици също така позволява да се провери дали лицето, което се радва на имение, не е истинският му собственик чрез изпрани пари.“
  • Дружествата над определен размер може да са по-добре обезпечени от преди, но малките и средни предприятия често са по-трудни за достигане, също и защото не разполагат с необходимите човешки ресурси, за да работят по превенция и управление на риска. Оттук и решаващото значение на браншовите организации или търговските камари да достигнат до тях.
  • Държавните предприятия също могат да бъдат трудни за ангажиране. Те играят роля в местната икономика, тази роля може да бъде положителна, когато обикновено се счита в рамките на страната, че определени икономически дейности могат да се изпълняват само под обществения чадър. Те играят по-малко положителна роля, когато управляват огромни суми пари, като същевременно се чувстват защитени от нещо като държавна тайна. Търговете често се организират от държавни предприятия, така че те трябва да бъдат организирани със същата грижа и прозрачност като тези, организирани от правителствата.
  • Следователно борбата с корупцията се превръща в упражнение за отмятане на кутийки, в което някои хора отговарят за спазването на изискванията във всяка компания, а останалата част от ръководството, като се започне с висшето ръководство, не се интересува.
  • Колективните действия трябва да бъдат действия във всяка институция, във всяка компания, на всеки и на всички, за да се сложи превес на борбата с корупцията.

Форума на високо равнище „Подобряване на прозрачността чрез колективни действия (Collective actions)“, е организиран съвместно от Базелския институт за управление и Министерството на финансите, в сътрудничество с Американската търговска камара в България и Българо-швейцарската търговска камара .