BG | EN
Search
Close this search box.

Асоциация „Прозрачност без граници“ в партньорство с Базелският институт по  управление, Американската търговска камара, Българо-швейцарската търговска камара и Министерството на финансите на Република България организират събитие, посветено на усилията на България за укрепване на почтеността, прозрачността, отчетността и откритото управление чрез колективни действия (Collective Action) и активното участие на бизнес сектора.

Събитието ще се състои на 10 октомври 2023 г. от 9:00 до 14:30 в хотел Интерконтинентал София.

Събитието има за цел да насърчи ангажираността на частния сектор в усилията за прозрачност и добро управление в България, както следва:

Чрез обединяване на заинтересованите страни от публичния и частния сектор, това събитие има за цел да насърчи партньорското обучение и сътрудничеството, които са в основата на колективното действие и промяна в разбирането за необходимостта от приложението на стандарти за почтеност, които да са достъпни и удобни за въвеждане в бизнес организации в България.

Форумът ще подкрепи настоящите ангажименти и антикорупционната програма на правителството на България, включително Стратегията за борба с корупцията на България за периода 2021-2027 г., Програмата за действие на срещата на върха за демокрация и Партньорството за открито управление.