BG | EN
Search
Close this search box.

Независимо дали искате да покажете творческите си умения или търсите конкурс за участие на вашето есе, Асоциация „Прозрачност без граници“ предоставя отлична възможност да кандидатствате в състезание за изследователско есе на тема: “Бизнес интегритет и предизвикателствата на новото време в национален и международен контекст”.

Кой може да кандидатства?

Студенти от български и чуждестранни университети независимо от специалността,  в която следват.

Изисквания:

Кандидатите трябва да демонстрират:

Есето трябва да бъде написано на български или английски език.

Есето трябва да бъде с максимален обем до 15 страници и минимален обем от 10 страници (1800 знака на страница машинописен стандарт, заедно с интервалите при „разредка” 1,5 за междуредови интервали).

Темата на есето цели да провокира интереса сред младежите към позитивните ефекти от почтеното и успешно водене на бизнес, както и да насочи към нужните инструменти това да се случи. Текстът трябва да включва примери от национален, както и от международен характер.

Вярваме, че младите хора, активна част от българските академичните среди, са ценни както и в силата на една общност, отворена за всеки, който работи за това България да е по-добро място.

Есето трябва да е авторска творба.

Вече публикувани есета по същата тема в електронни медии, печатни издания или други уебсайтове (личен блог или профили в социалните мрежи) няма да бъдат разглеждани.

Как да кандидатствам?

Всички текстове трябва да бъдат изпращани на електронен адрес: mailbox@business.transparency.bg и mbox@transparency.bg до 15.06.2021 г.  

Моля, посочете „Кандидатстване в състезание за есе на тема: Бизнес, интегритет и предизвикателствата на новото време в национален и международен контекст” в полето „относно“ на електронното писмо.

Текстове, изпратени по който и да е друг канал няма да бъдат разглеждани.

С изпращането на есето на посочените електронни адреси авторът се съгласява с публикуването на труда му на сайта на  Асоциация „Прозрачност без граници“.

Награден фонд

Авторите на двете най-добри есета ще получат възнаграждения на стойности съответно 1000 лв. и 700 лв.

Най-добрите есета ще бъдат публикувани на нашия уеб сайт.