BG | EN
Search
Close this search box.

На 01 декември 2022г. Калин Славов, изпълнителен директор на Асоциация „Прозрачност без граници“ ще представи необходимостта от въвеждането на стандарти за бизнес интегритет в сектор „Енергетика“, по време на енергийната конференция на тема: „Да намалим сметките- енергийната бедност и цените“.

Ще бъдат представени механизми за намаляване на риска от финансови загуби и санкции, оптимизация на вътрешните управленски процеси, създаване на конкурентни предимства, чрез съвместимост с правилата на глобалния бизнес. Въвеждането на тези стандарти ще позиционира и образа на съответните компании от енергийния сектор като обществено отговорни.