BG | EN
Search
Close this search box.

Ресурси

Държавните предприятия: Маяци на Интегритета?

Докладът на Transparency International “State-Owned Enterprises: Beacons of Integrity?” се фокусира върху значението на бизнес интегритета в държавните предприятия. Изданието предоставя информация относно 10-те Антикорупционни правила на държавните предприятия, защо

Виж повече »

Доклад на Ernst and Young

Докладът на Ernst and Young за световен интегритет от 2022 г., проучва въздействията на пандемията от Ковид-19 върху корпоративния интегритет, както и различията във възгледите на акционери, мениджъри и служители

Виж повече »

Инструмент за оценка на корупционния риск

Изданието на Transparency International “State-Owned Enterprise Healthcheck ” е инструмент за оценка на корупционния риск, предназначен за държавни предприятия. Проверката се базира на 10-те антикорупционни принципа на държавните предприятия на

Виж повече »