BG | EN

Статията „Why sustainable governance and corporate integrity are crucial for ESG “ изследва защо управленските аспекти на ESG заедно с корпоративния интегритет са ключови за посрещането на изискванията на ESG. Представя и 3 препоръки на Global Future Council как да повишим интегритета в инвестиционния процес.