BG | EN
Search
Close this search box.

Брошурата на Световния икономичесик форум “Defining the ‘G’ in ESG: Governance Factors at the Heart of Sustainable Business” разяснява какво се има предвид под „Управление“ в контекста на ESG и защо то е важно за екологичните и социални аспекти. Текстът включва и списък с фактори, които изграждат управлениски аспект на ESG.