BG | EN
Search
Close this search box.

Във връзка с изискванията за по-адекватно включване на корупционните рискове в процесите на вземане на решения на организациите, “Прозрачност без граници” подготви следните препоръки – Препоръки.