BG | EN

Наръчникът на ОИСР „Due Diligence Guidance For Responsible Business Conduct“ обяснява как корпорациите могат да приемат насоки за проверка в съответствие с изданието на ОИСР „Guidelines for Multinational Enterprises„. Информацията, която покрива наръчникът е свързан с проверката и процеса на проверка.