BG | EN
Search
Close this search box.

Наръчникът на ОИСР “Due Diligence Guidance For Responsible Business Conduct” обяснява как корпорациите могат да приемат насоки за проверка в съответствие с изданието на ОИСР “Guidelines for Multinational Enterprises“. Информацията, която покрива наръчникът е свързан с проверката и процеса на проверка.