BG | EN

Докладът на Transparency International „Stories of Change: Better Business by Preventing Corruption“ разглежда как Transparency International насърчава развитието на антикорупционните програми в бизнеса с оглед постигане на интегритет. Докладът акцентира върху 4 случая, чрез които се представя обстойно програмата за Бизнес интегритет на Transparency International. Случаите включват представеното в изданието „Transparency in Corporate Reporting„, сътрудничеството наTransparency International Индонезия с държавната електрическа компания, сътрудничеството на Transparency International Италия с италианските мултинационални компании, както и включването на Transparency International Мексико коалиция в подкрепа на създаване на нов антикорупционен закон в Мексико.