BG | EN
Search
Close this search box.

Изданието на Transparency International “State-Owned Enterprise Healthcheck ” е инструмент за оценка на корупционния риск, предназначен за държавни предприятия. Проверката се базира на 10-те антикорупционни принципа на държавните предприятия на Transparency International (“10 Anti-Corruption Principles for State-Owned Enterprises“). Документът включва въпросник за самооценка с оглед извършване на проверка и инструкции как да се приложи.