BG | EN
Search
Close this search box.

Докладът на Transparency International “State-Owned Enterprises: Beacons of Integrity?” се фокусира върху значението на бизнес интегритета в държавните предприятия. Изданието предоставя информация относно 10-те Антикорупционни правила на държавните предприятия, защо те трябва да се борят с корупцията, важността им и корупционните рискове при тях. Включва и препоръки към различни групи заинтересовани лица (напр. държавни предприятия, организации на гражданското общество, правителства и т.н.), както и реални казуси (напр. корупционните скандали с Петробрас и Телия).