BG | EN
Search
Close this search box.

Докладът на Ernst and Young за световен интегритет от 2022 г., проучва въздействията на пандемията от Ковид-19 върху корпоративния интегритет, както и различията във възгледите на акционери, мениджъри и служители относо интегритета. Докладът разглежда и значението на корпоративния интегритет, оптималните среда за интегритет, законодателствата за защита на данните/поверителност/киберпрестъпност и рисковете, на коиото ни излагат технологиите, както и устойчивостта на програмите за интегритет. Докладът включва и 5 действия, които компаниите могат да извършат за да усъвършенстват своите програми за бизнес интегритет.