BG | EN
Search
Close this search box.

Докладът на Ипсос “Flash Eurobarometer 507: Businesses’ attitudes towards corruption in the EU” анализира изследване което проучва отношението на бизнеса към корупцията в ЕС през 2022 година. Проучването разглежда 4 теми  – проблемите, с които се сблъсква бизнеса, възприятие за нивата на корупцията, корупцията при възлагането на обществените поръчки и отношението към мерките за борба с корупцията. Данните от насточщото пручване са сравнени с версията му от 2019 г. по всяко от четирите теми.