BG | EN
Search
Close this search box.

Докладът на общността на Световния Икономически Форум “ Investing in Integrity in an Increasingly Complex World: The Role of Anti-Corruption amid the ESG Revolution ” набляга върху корупционните рискове в контекста на екологичното, социално и корпоративно управление (ESG) и разглежда въпроси относно съществуващите стандард за ESG докладване. Докладът включва и 3 препоръки как да предвиждаме корупционните рискове в инвестиционните процеси по вземане на решения.