BG | EN
Search
Close this search box.

Докладът на CIPE Europe & Eurasia and CIPE Center for Accountable Investment “Doing Business With Integrity: Stories from SMEs in Europe and Eurasia” представя истории на малки и средни предприятия, които се сблъскват с трудности, работейки по правилата на бизнес интегритета и как ги преодоляват. Представени са случаи на компании от Молдова, армения, Киргизтан, Хърватска, Албания и Босна и Херцеговина. Настоящият доклад е продължение на изданието “Strengthening Ethical Conduct & Business Integrity: A Guide for Companies in Emerging Markets.