BG | EN
Search
Close this search box.

Изданието на ОИСР “Investing in Integrity for Productivity” представя въздействието на интегритета върху производителността. Фокусът е върху това как корупцията въздейства вътху иновациите и разпространението на новите технологии, пазарната среда и разпределението на ресурси, което са ключови индикатори на производителността. Включва и 5 препоръки към правителствата как да подобрят обществените системи за интегритет.