BG | EN

Изданието на ОИСР „Investing in Integrity for Productivity“ представя въздействието на интегритета върху производителността. Фокусът е върху това как корупцията въздейства вътху иновациите и разпространението на новите технологии, пазарната среда и разпределението на ресурси, което са ключови индикатори на производителността. Включва и 5 препоръки към правителствата как да подобрят обществените системи за интегритет.