BG | EN

Прегледът на Матю Дженкинс представя достиженията на изследванията върху въздействието на корупцията върху бизнеса и неговото представяне. Той анализира и важността на бизнес интегритета за компаниите.