BG | EN

Ресурси

Да инвестираме в интегритет за продуктивност

Изданието на ОИСР „Investing in Integrity for Productivity“ представя въздействието на интегритета върху производителността. Фокусът е върху това как корупцията въздейства вътху иновациите и разпространението на новите технологии, пазарната среда

Виж повече »