BG | EN
Search
Close this search box.

Предимства от участието

  • Работа в мрежа и изграждане на взаимоотношения с бизнеси, които споделят сходни ценности и цели.
  • Обмяна на информация, идеи и добри практики между членуващите бизнеси.
  • Контакти с експерти в областта на управлението от частния и публичния сектор.
  • Възможности за обсъждане и предоставяне на корпоративни перспективи за ключови законодателни и политически дискусии.
  • Редовни актуализации за последните разработки в областта на бизнес интегритета.
  • Осъществяване на поглед „в аванс“ на новите изследвания и достъп до задълбочен техен анализ.
  • Участие в развитие на know-how в областта на бизнес интегритета, както и връзката му с технологиите, правата на човека, с по-широк кръг от въпроси и с целите на устойчивото развитие (SDG’s), включително разглеждане на бизнес интегритета през призмата на факторите на околната среда, социалната среда и управлението (ESG).
  • Възможност Вашият бизнес да бъде публично асоцииран с идеите на бизнес интегритета и ключови ценности, като почтеност, спазване на етични стандарти и откритост към обществото.