BG | EN
Search
Close this search box.

Почтеност в бизнеса

Повишаването на прозрачността и отчетността в работата на публичните институции и противодействието на корупцията са теми, които отдавна стоят в центъра на общественото внимание в България. Същевременно въпросите за почтеността и отчетността в бизнеса остават периферна тема, която не се разглежда като съществена част от общия контекст, в който функционират всички сфери на публичния и частния живот в страната.

През последните 15 години редица изследвания относно нивото на разпространение на корупцията, моделите на управление и функциониране на публичните институции, средата за осъществяване на бизнес и др.показват, че страната се нарежда на последните места в региона на ЕС.

Проблеми на бизнес климата в страната, като накърняването на принципите на лоялната конкуренция и неспазването на бизнес етика във взаимоотношенията с другите икономически субекти, с потребителите и с институциите все още са пренебрегвана тема. Общият бизнес климат в страната е такъв, че етиката в бизнеса се счита за ненужна, а доброволните правила се считат за пречка в работата или за неособено съществен атрибут на бизнес дейността. Това положение се влошава още повече от липсата на законови изисквания за приемането на такава инфраструктура. Целият текст може да прочетете с помощта на бутоните вдясно.