BG | EN
Search
Close this search box.

ЗАЩО ДА ДАРЯ?

Плащането на сметки е неприятно, но неизбежно 

Асоциация „Прозрачност без граници“ се нуждае от финансова подкрепа, с която да подпомогне оперативната и административна дейност на сдружението. Често се налага да работим по теми и каузи, които са на дневен ред в държавата, но за които нямаме осигурено проектно финансиране (всеки някога работил по проекти ни разбира).

И докато самите ние можем да дарим собствените си труд и време, продължаваме да дължим наем и получаваме сметки за ток, телефони и парно.

Ще приемем подкрепа както от граждани, така и от корпоративни дарители. Всяка година ще публикуваме тук отчет за получените дарения и за какво сме ги изразходвали.

КАК?

Ако 120 души дарят по 15 лева, ще можем да покрием разходите си за ток за цялата година 

Банков превод

Можете да направите еднократно дарение на избрана от Вас сума по сметката на Асоциация „Прозрачност без граници“ в клон на обслужващата Ви банка или чрез он-лайн банкиране.

Данни за преводното нареждане:

Получател: Асоциация „Прозрачност без граници“

IBAN (BGN): BG72 UBBS 8002 1011 8354 50

При банка: ОББ

Основание за плащане: Дарение

_________________________

За да извършите дарение с банков предвод от чужбина, използвайте следните данни:

Name : Transparency International – Bulgaria

Address: 50, Shandor Petiofi str., 1463, Sofia, Bulgaria

Bank name: United Bulgarian Bank

Bank address: 89B Vitosha Blvd., UBB Millennium Center, Sofia, Bulgaria

IBAN (BGN): BG72 UBBS 8002 1011 8354 50

BIC/SWIFT Code: UBBSBGSF

Reason for payment: Donation

Валутата на сметката е в лева. При осъществяване на дарение с банков превод се начислява такса съгласно тарифата на обслужващата Ви банка.

Сдружението не приема дарения от лица, чиито действия са в противоречие с нашите ценности. Запазваме си правото да откажем да приемем дарение, като в този случай ще възстановим дарената сума по сметката на дарителя, освен ако друго не е предвидено в закон.

Събираме Вашите данни за да спазим законовите си задължения и да ви съобщаваме за какво сме използвали получените дарения. С предоставянето им Вие се съгласявате Асоциация „Прозрачност без граници“ да ги съхранява и обработва. Тези данни няма да бъдат публикувани и предоставяни на трети лица извън предвидените по закон случаи.

Важно! В случай че желаете да направите дарение на сума над 10 000 лева или еквивалентна в друга валута, молим да ни пишете на finance [at] transparency.bg, тъй като е необходимо да се извършат формални действия за спазване на законодателството на Република България.

 

 

ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ

При дарения за юридически лица с нестопанска цел със статут в обществена полза, каквото е Асоциация „Прозрачност без граници“, българското законодателство предвижда данъчни облекчения.

За дарители граждани

Намалението се прилага върху сумата от годишните данъчни основи и е в размер до 5%.

За да се възползвате от данъчното облекчение при подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, следва да приложите документ, удостоверяващ, че дареното лице е от изброените в чл. 22, ал. 1 от ЗДДФЛ и че предметът на дарението е получен.

Ако желаете да Ви изготвим и изпратим Свидетелство за дарение свържете се с нас на finance [at] transparency.bg.

За дарители фирми

Съгласно чл. 31, ал. 1, т. 14 от Закона за корпоративното подоходно облагане, когато разходите за дарения са направени в полза на НПО, за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10% от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба). Имайте предвид, че в чл. 31, ал. 5 от ЗКПО законодателят постaвя ограничение за признавания за данъчни цели общ размер на разходите за дарения: не може да превишава 65 на сто от счетоводната печалба.

Ако желаете да Ви изготвим и изпратим Свидетелство за дарение свържете се с нас на finance [at] transparency.bg.