BG | EN
Search
Close this search box.

Нашата организация

Transparency International е международна организация, която осъществява дейността си посредством мрежа на повече от 100 представителства по цял свят и международен Секретариат в Берлин, Германия. Асоциация „Прозрачност без граници“ е българското национално представителство на Transparency International. Тя създадена през 1998 година като първия клон на организацията в Югоизточна Европа.

Мисията ни е да обединяваме усилията на гражданското общество, държавни институции, местните власти, представителите на частния сектор, медиите и академичната общност за провеждане на системни реформи в управлението, за установяването на принципите на доброто управление и за предприемане на конкретни действия за овладяване на корупционния риск.

Основните приоритети в работата ни досега са свързани с насърчаване на реформите и прилагането на етични стандарти и стандарти за добро управление в публичните институции и в частния сектор,  провеждане на застъпнически кампании за добро управление и осъществяване на граждански контрол в различни сфери на обществения живот.

Акцент в нашата дейност е функционирането на публичните институции на национално и местно ниво, оптимизацията на изразходването на обществени средства, лобиране и представителство на интереси.

Насърчаването на развитието на Business  Integrity е нова насока за представителството ни в България, но е традиционна част от глобалното know-how на Transparency International. Ръководени сме от разбирането, че освен обществените измерени на този подход особена ценност за бизнеса ще представлява възможността по този начин да повиши ефективността и конкурентоспособността си като същевременно постигне съответствие с обществените очаквания и нормативните изисквания в тази сравнително нова за България сфера.