BG | EN
Search
Close this search box.

Добри практики

Информацията относно добрите практики, представени тук, има за цел да съдейства за обмена на идеи относно политики, мерки, структури и действия за противодействие на корупцията и за почтеност в бизнеса. Тя не представлява оценка на прилагането им и не следва да се интерпретира като възможност за промотиране на компании и организации, които са ги разработили.

Една от болниците в страната е разработила детайлна процедура за борба с подкупите, която е публикувана на сайта. Процедурата съдържа регламент относно: целите и обхвата (включително лицата, за които се отнася – всички служители, трети страни и техни представители, доставчици, пациенти); план за внедряване на антикорупционната процедура; отговорни структури за борба с подкупите; общи изисквания за предотвратяване на подкупи, корупционни практики и неправомерни плащания от всякакъв вид; задължения на служителите във връзка с противодействие на корупцията; изисквания за поведението на трети лица и техни представители във връзка с превенция на корупционни практики; мерки за контрол; изисквания за обучение и повишаване на осведомеността; отчетност; систематичен преглед; управление на риска, свързан с трети лица. Документът съдържа приложения относно: релевантното антикорупционно законодателство; видове корупция и основни изразни форми; образец на договорните клаузи за борба с подкупите и корупцията; декларации за доставчици на стоки и услуги.  Прочети повече.