BG | EN
Search
Close this search box.

Причина първа: различни проучвания показват все по-нарастващо разбиране сред мениджърите, че сигналите, подадени от служители, са един от най-ефективните и бързи начини ръководителите да научат за съществуването на проблеми в компанията. Работеща система за обработване на сигнали може да спести неоправдан разход на време и ресурси за съдебни дела, обезщетения и други дейности, не присъщи за бизнеса ви.

Докато на държавно ниво под подаване на сигнали (whistleblowing) обичайно се разбира докладването за нарушения на публичния интерес, за частния сектор имат значение всякакви сигнали – от междуличностни конфликти и условията на работното място, през правилата за оценка на служителите и възможностите за кариерен растеж, до измами, извършвани от служители на високи мениджърски позиции.  

В доклада си Report to the Nations: Global Study on Occupational Fraud and Abuse Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами (ASFE) твърди, че през 2016– 2017 години над 40% от случаите на „професионална измама“ са били разкрити след подаване на сигнал, а при 53% от сигналите разобличителят е бил служител. Според проучване на Университета Грифит, Австралия, много от типовете нарушения в частен и в публичен интерес се припокриват, което ги прави еднакво важни както за вътрешната екосистема на компанията, така и за обществото.

Имате ли време, финанси и добра репутация за губене, ако се стигне до съдебно дело срещу служител, когото просто не е имало кой да изслуша?

Причина втора: когато компанията няма подсигурена вътрешна система за подаване на сигнали, вероятността те да станат публично достояние е по-голяма. Тогава загубите както от финансова, така и от репутационна гледна точка нарастват експоненциално.

Всички сме чували за Люкслийкс и Дженерал Мотърс. Очевидно е, че мащабните мултинационални компании „произвеждат световни сензации“, но това не означава, че фирма, работеща на по-скромен пазар или в сектор, различен от финансовия, е имунизирана. Случаят с болницата Стафорд във Великобритания, разкрит от медсестрата Хелън Донъли, е само един пример.

Искате ли медиите да разберат за проблемите в компанията ви преди вас?

Причина трета: работодателите, предоставящи на служителите си възможност да споделят за действия или проблеми, които ги безпокоят, са привлекателни за професионалисти с високи морални ценности. В света на глобалните възможности корпоративната култура, наред с бонусите, придобивките и възможностите за растеж, е важен критерий за амбициозните и мотивирани служители.

А вие какви работници предпочитате?

Причина четвърта: въвеждането на национални регулации за осигуряване на механизми за подаване на сигнали и защита на разобличителите е световна тенденция.

През 2019 г. влезе в сила Директива (ЕС) 2019/1937, която предвижда конкретни задължения за частния сектор. Рано или късно и националното законодателство ще бъде факт.

Напоследък често сме свидетели на приемането на едни или други законодателни решения без качествен дебат и без реална оценка на възможностите на засегнатите страни да спазят наложените срокове и процедури. От една страна, това води до натоварване на бизнеса, който е принуден да инвестира непланирани човешки, финансови и времеви ресурси, а от друга, създава риск въпросните процедури и системи да съществуват само на хартия.

Искате ли да сте подготвени и да не хвърляте усилия и време на вятъра?