BG | EN
Search
Close this search box.

Благодарение на съвместните усилия на Асоциация „Прозрачност без граници“ и Скай Монт ЕООД, успешно завърши работата по подобряване на управленските системи в дружеството, привеждайки ги в съответствие с международни добри практики в сферата на Индустрията. Адаптираните от експерти на Асоциацията международни стандарти за бизнес интегритет бяха преработени, за да отговарят на нуждите на Скай Монт ЕООД и отразявайки спецификите в управлението и работния процес. Това е поредната стъпка в посока повишаване на качеството на работа на дружеството и стремежът към развитие.