BG | EN
Search
Close this search box.

В края на месец март 2021 година станаха факт първите подписани меморандуми за въвеждане на стандарти за бизнес интегритет. Те бяха подписани между Асоциация „Прозрачност без граници” и две изцяло български предприятия от индустриалния сектор, а именно „Неохим“ АД, град Димитровград, и ПИМ ООД, град Хасково.

Съгласно подписаните документи страните приемат да работят съвместно за въвеждане на стандарти за бизнес интегритет, разработени от страна на Асоциация „Прозрачност без граници”  в управленската система на предприятията на базата на обстоен анализ на действащите в предприятията документи и управленски процеси.

Чрез инициативата „Интегритет в бизнеса“ екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ участва активно в засилването на ролята на частния сектор в промотирането на принципите на модерното управление на бизнеса в България.  Проектът се стреми да въведе принципите на „доброто управление“ в частния сектор. Това променя начина, по който бизнесът подхожда към въпроса за управление на новите предизвикателства и деформации в спазването на световните стандарти за бизнес почтеност, включително защита на разобличителите, предотвратяване на пране на пари и т.н.