BG | EN
Search
Close this search box.

Разтревожена от забавянето на работата по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, Асоциация „Прозрачност без граници“ изпрати писмо до част от парламентарните комисии, на които е разпределен проектът с настояване да го включат в спешен порядък в дейността си. В писмото, Г-н Калин Славов, се обръща към председателите на Комисията по въпросите на ЕС, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите и Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за електронните съобщения  – които все още не са представили своите доклади след първото четене, проведено на 24.10.2022 г., в писмото той подчертава важността на законопроекта както за бизнеса в България, така и в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост и акцентира и върху започналата наказателна процедура от страна на ЕК срещу България.