BG | EN
Search
Close this search box.

В продължение на усилията за повишаване качеството на работа и въвеждането на водещи европейски практики, ПИМ ООД в партньорство с международната организация Transparency International – Bulgaria завърши цикъла по въвеждането на стандартите за бизнес интегритет.
Стандартите ще послужат като инструмент за повишаване на прозрачността и отчетността на компанията. Те допринасят за добрата репутация и спомагат за честната конкуренция чрез подобряване на процедурите и процесите за управление в компанията.
Transparency International – Bulgaria и ПИМ ООД ще продължават да работят за бъдещото развитие и подобряване на бизнес средата в сектор Индустрия.