BG | EN
Search
Close this search box.

Във връзка с представения на 24.10.2022 г. пред Народното Събрание проект на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, създадохме Петиция, с която събираме подкрепа за следните промени в него:

  1. Контролиращият наличието на правила за вътрешнофирмено приемане на сигнали орган да бъде обвързан от наличието на одитирани и сертифицирани по съответните международни стандарти в съответната фирма и да приема в условията на обвързана компетентност (безусловно) за изпълнени изискванията на закона.
  2. Възможността на един централизиран административен орган да разследва сигнали за нередности във всички сфери на стопанския живот да отпадне и това да остане прерогатив на съответните ресорни контролни органи.

Можете да подпишете петицията тук

Повече информация относно мотивите ни за исканите промени можете да прочетете тук