BG | EN
Search
Close this search box.

Г-н Франсоа Валериан, председател на Борда на директорите на Transparency International даде началото на втория ден от международната конференция за колективни действия в Базел, Швейцария, подчертавайки важността на сътрудничеството между всички заинтересовани страни и изключително важната роля на гражданското общество. За да имаме работещи решения и да насърчаваме среда без корупция трябва да станем добри в достигането до всички компании и организации от публичния и частния сектор, включително и до ключови представители от финансовия сектор. 

Разбирането за колективни действия трябва да бъде водещо за всички нива в една компания от ръководството и лицата, които взимат решения, през специалистите в отделите за съответствие и управление на риска, до всички служители на компанията. 

Бизнес интегритетът означава да превърнеш намеренията си в реални бизнес практики в една компания, като се гарантира че взаимодействието с клиенти, доставчици, инвеститори и регулатори е в унисон със заявените цели и постигането на етична трансформация в компаниите.  

Борбата с корупцията е дългосрочен процес, изискващ дълбоки структурни промени в институциите, организациите от публичния и частния сектор, тяхната правна рамка и култура. 

Организациите на гражданското общество и журналистите се информират от обществеността, от лица, подаващи сигнали за нарушения и неправомерни действия и споделят тази информация с онези, които са в най-добрата позиция да се борят с тях и да предотвратят повторната им поява. Те дават тласък и допълват работата на институциите за повече прозрачност, почтеност и отчетност на национално и местно ниво в подпомагането на борбата с корупцията и колективните действия. Ролята на гражданското общество и журналистите е широко призната и включена в много международни конвенции и документи в борбата с корупцията. 

Колективните действия трябва да бъдат действия във всяка институция, във всяка компания, на всеки и на всички, за да имаме ефективна борба срещу корупцията.