BG | EN
Search
Close this search box.

През декември-2021 г. трябва да бъде приключен процесът по адаптиране и приемане на ДИРЕКТИВАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на съюза. Текстът на документа предвижда защита на широк кръг лица, които могат да докладват за нарушения, като за нарушение може да бъде прието всяко действие или бездействие, което е в ущърб на обществения интерес. За целите на предвижданите законови нововъведения, всички предприятията в частната сфера, които имат 50 и повече служители ще трябва да въведат собствени вътрешни канали за подаване на сигнали.