BG | EN
Search
Close this search box.

Асоциация „Прозрачност без граници“ сключи Меморандум за сътрудничествос НЕК ЕАД за въвеждане на Стандарти за бизнес интегритет в сектор „Енергетика“. В рамките на основните дейности по меморандума експерти от „Прозрачност без граници“ ще извършат преглед и анализ на вътрешните процедури и процеси на компанията и ще представят насоки и препоръки за последващото им актуализиране, усъвършенстване и внедряване в единна система за Бизнес интегритет.

Областите на управление, които ще засегне анализът са:

Сътрудничеството е естествен резултат от стратегията на НЕК за утвърждаване като социално отговорна компания и от поредица инициативи на „Прозрачност без граници“ за подобряване на ценностите и организационната култура, които да допринесат за съответствие с регулациите във връзка с устойчивостта.