BG | EN
Search
Close this search box.

На 1 март 2024 г. Асоциация „Прозрачност без граници“ и изпълнителната власт в Министерски съвет подписаха Меморандум за сътрудничество в областта на превенцията и противодействието на корупцията, доброто управление и върховенството на правото.

Като част от глобалното антикорупционно движение Transparency International, развиващо своята дейност в над 100 държави по света, Асоциация „Прозрачност без граници“ повече от 25 години работи за развитието на гражданското общество и повишаване на антикорупционния капацитет на публичните институции, на съдебната система, администрацията на местно и национално ниво и бизнеса чрез практиките на доброто управление. Експертизата на организацията е разпозната и от редица европейски и международни организации и през 2023 г. усилията ни получиха поредното признание – специален консултативен статут към Икономическия и социален съвет на ООН.
Подходът ни почива на разбирането, че категорични, радикални и устойчиви промени в превенцията и противодействието на корупцията в България могат да настъпят, само при промяна на нагласите – на обществото, бизнеса и администрацията и прилагането на международни и европейски стандарти на добро управление. За това и съвместната ни работа ще бъде насочена към включването на клъстъри от мерки в тази посока.
Сред тях са въвеждането на стандарти за бизнес интегритет, модели на добро управление, които кореспондират с целите на ОИСР и съвременните ESG стратегии, гражданския мониторинг на обществените поръчки със  значителна стойност и значение чрез прилагане на Пактове за почтеност и много други.
Общите действия с представителите на изпълнителната власт ще надградят създадените механизми за подобряване на бизнес средата, за мониторинг на доброто управление и управлението на корупционния риск в широк спектър на сфери от обществения и икономическия живот, като повиши привлекателността на страната за чуждестранните инвеститори и конкурентоспособността на българския бизнес.

Вярваме, че съвместната инициатива ще доведе до позитивно развитие в сферата на антикорупционните политики, промяна на нагласите и устойчива трансформация на средата.