BG | EN
Search
Close this search box.

В посока подобряване на бизнес интегритета на големите компании може да бъде разглеждана новата Европейска директива, разширяваща обхвата на оповестяваната нефинансова информация за голям брой компании.

Създаването на обща рамка за докладване, ще улесни инвеститорите и други заинтересовани страни да се ориентират в публикуваната от големите компании информация, която към момента е трудно сравнима поради липсата на общовалидни стандарти. Директивата има за цел да гарантира, че предприятията отчитат надеждна и сравнима информация за устойчивост, за да пренасочат инвестициите към по-устойчиви технологии и компании.

Част от информацията, която компаниите ще трябва да публикуват ежегодно, трябва да бъде относно:

Новата директива ще засегне около 50 000 европейски компании, от които 500 български. Първата отчетна година съгласно директивата ще бъде 2024 г.

Повече информация може да прочетет тук – EU Corporate Sustainability Reporting Directive—What Do Companies Need to Know (harvard.edu).