BG | EN
Search
Close this search box.

Заедно с Американската търговска камара в България и представителите на едни от най-големите енергийни дружества в България дискутирахме върху прилагането на стандарти и добри практики в областта на доброто корпоративно управление за сектор Енергетика в България.

Споделеният опит и отвореният подход за въвеждането на политики и стандарти за добро управление, бизнес интегритет, развиващите се европейски стандарти относно прилагането на изискванията за отчитане на предприятията във връзка с устойчивостта (ESG) са от съществено значение за компаниите, за да постигнат своите цели и да работят ефективно по отношение на хора, процеси, технологии и информация.

Това ще помогне и за постигането на стандартите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD).

Участниците в срещата се обединиха около идеята, че енергийните компании трябва да възприемат проактивен подход към управлението, за да  останат конкурентоспособни и устойчиви в дългосрочен план.