BG | EN
Search
Close this search box.

На 12 юли Европейският парламент одобри текста на проект за Директивата на ЕС относно защитата на лицата, ангажирани в участието на обществеността, от стратегически съдебни производства. Предстои обсъждане, постигане на съгласие и финализиране на текста от Европейската комисия, Парламента и Съвета на ЕС, което е планирано да се случи в рамките на Испанското председателство на Съвета, приключващо на 31.12.2023.

Стратегическите съдебни дела срещу публичното участие или още „дела-шамари“ са все по-разпространена форма на тормоз и цензура, използвана срещу журналисти и защитници на правата на човека в ЕС.

Какво представляват стратегическите съдебни дела срещу участието на обществеността?

Какво предвижда проекта на Директива и защо приемането й е важно за защитата на обществения интерес, правата на човека, свободата на словото и независимостта на медиите в ЕС?

Предвижда се и възможността съдилищата и правораздавателните органи, сезирани с неправомерното производство да могат да налагат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции на страната, която е образувала производството.