BG | EN
Search
Close this search box.

След серия консултации с професионалисти и експерти в сферата, както и няколко кръга на обсъждания, направихме единен стандарт, включващ ключови теми за доброто управление в здравеопазването. Интегрирахме в единна Система за бизнес интегритет ръководни принципи в 7 направления, като Стандарт за почтено управление и превенция и реакция на конфликт на интереси, Стандарт за прозрачност и информираност, Стандарт за управление на околната среда.

В момента достигнахме до фаза, която за нас е изключително важна, а именно – апробацията му от професионалисти за пълната му адаптация към нуждите на сектора в България. Пълната версия на стандарта може да видите тук.